NWIDE ACCOUNTING

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็นวายด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด สำนักงานบัญชีที่ให้บริการทางด้านบัญชีอย่างครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี
เรามีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหลากหลายธุรกิจ ทั้งบริษัทในไทยและบริษัทต่างชาติ
ทางเรามีความมุ่งหวังเพื่อช่วยให้ลูกค้าบริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

บริการรับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

  ให้บริการทางด้านบัญชี และภาษีอากร
  ให้บริการตรวจสอบบัญชี
  ให้บริการปรึกษาในการจัดทำบัญชี,ภาษีอากร และวางแผนภาษี
  บริการส่งเสริมการลงทุน BOI

บริการจดจัดตั้งบริษัท

  บริการจดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ จดทะเบียนการค้า
  บริการจด หรือแก้ไข แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ
  บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง
  บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร, จดเลิกกิจการ

บริการรับจัดทำเงินเดือนครบวงจร

  บริการจัดทำเงินเดือนครบวงจร
  บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  จัดเตรียมแบบภาษี, ประกันสังคม พร้อมยื่นส่งเอกสารทางราชการ
  จัดทำและยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว

บริการของบริษัท

บริการด้านบัญชี

บริการให้คำปรึกษา และจัดทำเอกสาร ปิดบัญชี
นำส่งงบการเงิน และภาษีประจำปี

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี และตรวจสอบภายใน


บริการจดจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนฯ

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ


บริการจัดทำเงินเดือน และประกันสังคม

บริการจัดทำเงินเดือน และจัดทำเอกสารนำส่งทางการ


บริการส่งเสริมการลงทุน BOI

บริการการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมให้แก่ลูกค้า

บริการทางภาษี และวางแผนภาษี

บริการปรึกษา และให้คำแนะนำรายละเอียดเรื่องภาษี